Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době (CURIE)

Výzvy 21. století si žádají účinnou komunikaci vědecké expertizy směrem ke státním institucím a veřejnosti. CURIE 1) vyvíjí nástroje pro účinnou komunikaci vědecké expertizy, 2) testuje tyto nástroje na pilotních výstupech (analytických studiích témat relevantních pro českou zahraniční politiku v prostředí zvýšené nejistoty v důsledku COVID-19) a aplikuje je v dalších výsledcích (kurz rozvíjející komunikační kompetence mladé generace leaderů v akademii a multidisciplinární databáze expertů) a 3) představuje ucelenou strategii této komunikace k širokému využití. Naplněním těchto cílů CURIE přispívá ke kompetentnější veřejné politice, posilování důvěry občanů ve státní instituce i instituce expertního vědění a tím k zvyšování společenské resilience, nutné k zvládání současných rizik.

  • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR), program ÉTA 
  • Název projektu: Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době (CURIE)
  • Registrační číslo projektu: TL05000626
  • Řešitel: Ondřej Ditrych 
  • Spoluřešitel: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
  • Doba řešení: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2023