11. 12. 2020

The Actorness of the EU in Its Energy Relations with Algeria

Lukáš Tichý publikoval článek v prestižním časopise Insight Turkey vydavatelství Seta. Společně s výzkumníky zacílil na zámořské vztahy Evropské unie a blízkého východu.

Konkrétně se článek zaměřuje na energetické vztahy mezi EU a Alžírskem. Cílem článku je definovat kritéria vnějšího aktérství EU v její energetické politice a jejich aplikace při analýze energetických vztahů EU vůči Alžírsku s důrazem na související potenciál pro posílení energetické bezpečnosti, zejména v případě vývozu zemního plynu do EU. Jak lze určit a měřit kritéria pro opatření EU týkající se vnějšího rozměru energetické politiky EU? Jak lze charakterizovat aktérství EU v případě energetických vztahů s Alžírskem?