16. 1. 2020

ÚMV na konferenci Raisina Dialogue v Dillí

Ředitel ÚMV Ondřej Ditrych se v týdnu od 13.1.2020 účastnil v doprovodu delegace ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka významné mezinárodní politické konference Raisina Dialogue v indickém Dillí. Společně s řediteli renomovaných think-tanků z dalších zemí zde vystoupil v debatě o roli think-tanků v době populismu.

Ve svém vystoupení Ondřej Ditrych argumentoval, že informační revoluce vytváří možnosti emancipace na konsolidovaných strukturách moci a ideologiích, o které se opírají. Zároveň znamená demokratizaci poznání i základní ontologie, podstatných tvrzení o tom, jaký svět je. V podmínkách této demokratizace a krize legitimity tradičních autorit instituce politického výzkumu nemohou nadále vytvářet obraz sebe sama jako tvůrců a držitelů objektivní, jediné, pouze nacházené, nebo dokonce faktů, z podstaty vždy vytvářených. Mohou být nicméně majákem vedoucím na cestě k poznání, kultivovat a rozšiřovat horizonty veřejné debaty a tak bránit a rozšiřovat prostor pro racionální komunikaci. Mohou také přispívat ke kompetentnější a citlivější veřejné politice. Podmínkou je, že budou otevřeně vnímavé k politice jako procesu, kde se střetávají různé hodnoty a náklady a výnosy přijímaných politických řešení nejsou rovnoměrně rozloženy. Nemohou si nárokovat objektivitu. Měly by ale klást důraz na systematickou, kritickou, transparentní a empirickou metodu jako cestu k poznání. Výzkum, který provádějí, by neměl být odtržený od reality. Zároveň by ji neměl přijímat a stvrzovat jako danou a neměnnou a měl by vzdorovat svodům technokratického vládnutí, které by podporoval tvorbou zdánlivě neutrálních řešení problémů definovaných v jím stanovených hranicích.

Ondřej Ditrych kromě toho v Dillí vystoupil na konferenci think-tanků EU a Indie pořádané zdejší Delegací EU. Věnoval se především současné situaci v oblasti kontroly zbrojení a odzbrojení na Blízkém východě jako společném sousedství EU a Indie a v globální perspektivě s ohledem na jejich sdílený deklarovaný zájem na vzniku mezinárodního režimu kontroly raketové technologie.

Konference Raisina Dialogue se za ÚMV rovněž zúčastnila Alice Kizeková, která se vztahům ČR a Indie věnuje dlouhodobě. Je rovněž autorkou příslušné kapitoly ve sborníku Analýzy ÚMV - České zájmy 2019. Záznam z jejího vystoupení na jednom z panelů v rámci konferenci najdete také v odkazu níže.