7. 11. 2007

V roli unijního solitéra? ČR a Mezinárodní trestní soud

Policy
paper

V roce 1998 vznikl stálý Mezinárodní trestní soud (MTS), který má za úkol stíhat pachatele nejzávažnejších zlocinu podle mezinárodního práva, tedy zlocinu genocidy, zlocinu proti lidskosti a válecných zlocinu. O desetiletí pozdeji, na konci roku 2007, je Ceská republika jediným clenským státem Evropské unie, který dosud zakládající dokument MTS, tzv. Rímský statut, neratifikoval, a zustává tak stranou této jedinecné historické iniciativy.

To naši zemi pripravuje o možnost podílet se na dalším vývoji mezinárodního trestního soudnictví, zbavuje ji príležitosti spolurozhodovat o praktických aspektech fungování MTS, snižuje její prestiž ve svete a zneverohodnuje politiku prosazování lidských práv a šírení demokracie, k níž se naše zeme dlouhodobe hlásí.