ZRUŠENO: Politické a lidskoprávní dopady vývozu zbraní

Vývoz zbraní a vojenského materiálu není obchod jako jakýkoliv jiný. Ekonomické aspekty se zde úzce prolínají s geopolitickými zájmy i širšími politickými a morálními otázkami

1. 12. 2021 (15:30)

ZRUŠENO Jazyk: česky, anglicky

Dodávky zbraní totiž mohou přispívat k porušování lidských práv, udržování represivních režimů u moci, prodlužování válečných konfliktů či regionální nestabilitě. Proto je také obchod se zbraněmi předmětem regulací na národní i mezinárodní úrovni. Vývoz zbraní pak podléhá licenčnímu řízení, jehož součástí je posuzování, jaký dopad by daný obchod měl právě např. na regionální stabilitu či lidská práva v místě dodání.

Jakým způsobem probíhá posuzování dopadu vývozu zbraní v EU a v České republice? Jakým způsobem se zde zohledňují ekonomické ohledy a tradiční český důraz na lidská práva v zahraniční politice? Jak vývoz zbraní přispívá k genderově podmíněnému násilí a co se s tím dá dělat? A měla by v regulaci sehrát větší roli Evropská unie?


Tato debata je z důvodu zhoršující se situace ohledně infekčního onemocnění covid-19 zrušena. Děkujeme za pochopení. 

Těšíme se na setkání na některé z našich budoucích akcí.

Spolupráce / Záštita

Akci organizuje Nadace Heinricha Bölla v spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů.