Bríd Ní Ghráinne Nerezidentní výzkumná pracovnice

Bríd Ní Ghráinne působí jako nerezidentní výzkumná pracovnice v Centru mezinárodního práva. Vystudovala mezinárodní právo veřejné na Oxfordu (DPhil) a veřejné mezinárodní právo na Leiden University (LL.M). Je také docentkou na Maynooth University v Irsku; vědeckou pracovnicí na Ústavu soudních studií Masarykovy univerzity; Senior Research Affiliate a přednášející v rámci Refugee Law Initiative na University of London; a hostující vědeckou pracovnicí na University of Reading. Pravidelně vystupuje v anglických i irských médiích jako komentátorka ve svých odborných oblastech a působila také jako konzultantka pro OSN, Radu Evropy, Greenpeace a Oxford Analytica. Dříve působila jako lektorka na univerzitě v Sheffieldu (2014–2018), kde získala dvě z nejlepších pedagogických cen univerzity. Působila také v právní divizi irského Ministerstva zahraničních věcí a obchodu (2010–2011) a pedagogicky působila na univerzitách v Helsinkách (2015), na Kypru (2016), v Oxfordu (2012–2013) a na Shandong University China (2015-2017). Mezi její výzkumné zájmy patří mezinárodní právo veřejné, vnitřně vysídlené osoby, uprchlíci, právo v oblasti lidských práv a humanitární právo.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty