18. 11. 2021 10min.

Český národní zájem je otočit se k světu čelem

Jak se dají v praxi interpretovat zásady zahraniční politiky, ke kterým se hlásí příští česká vláda? A jak velké změny můžeme čekat oproti principům té stávající? Jak inovovat českou zahraniční politiku?

Ondřej Ditrych navrhuje postavit se čelem k světu, modernizovat diplomatický aparát a způsoby naplňování jejích základních konstant, ale taky nasměrovat pozornost k novým plánům globální politiky od biosféry k nové, digitální velké stepi. "Realpolitika znamená vidět, co je podstatné, a v národním zájmu potom dělat, co je možné. Stát čelem k světu znamená vnímavost k tomu, že jsme... součást jednoho společenství pozemského osudu – a taky k širokému horizontu bytí, o kterém psal Václav Havel, k jehož odkazu se nová vláda v zahraniční politice hlásí. Toto společenství je alternativa globalisty prosazované hypermodernizace, která nebere ohled na starosti miliard obyvatel naší planety, ale i falešných řečí o tom, že stačí starat se jenom sami o sebe," píše.