Energetická krize svírá svět. Hrozí Evropě diplomatický střet?

Energetické krizi čelí dnes prakticky celý svět. Snaha oživit ekonomiku po pandemii má za důsledek zvýšenou poptávku po zdrojích. Zásadní roli hraje také rychle se rozvíjející Asie, kde cena energie roste mnohem razantněji. Jaký vývoj lze v současnosti očekávat?

Podle Jana Mazače v současnosti hrozí střet mezi chudšími státy EU a zeměmi evropského severozápadu, jež více tlačí zelenou agendu. Právě boj s klimatickou krizí je dalším důležitým faktorem pro budoucí vývoj energetiky. Více se dočtete v novém článku pro Seznam Zprávy.