27. 9. 2021 15min.

Evropa bude muset být samostatnější

Přečtěte si rozhovor Ondřeje Ditrycha pro Deník N, ve kterém reaguje na výroční zprávu Vojenského zpravodajství. V rozhovoru se věnoval dopadu pandemie na velmocenské soupeření, proměnu vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Na jakých frontách se toto soupeření odehrává? Je vliv umělé inteligence zásadní na mezinárodní politiku? A jak se do budoucna bude vyvíjet transatlantická vazba?

Pandemie "narušila rovnováhu v systému ekonomické provázanosti. Posílila taky vzájemnou nedůvěru a trend uzavírání společností do sebe. Svým způsobem je to promarněná příležitost... určitým způsobem reproblematizovat svět a do centra pozornosti umístit silná globální témata, kterým bychom se měli opravdu věnovat – nejenom pandemii samotnou, ale taky klima a biodiverzitu nebo podchycení společenských dopadů nových technologií," říká.