Inflace rasismu, devalvace chudých a fetišizace kritiky: odpověď na článek Tomáše Profanta

Ondřej Horký-Hlucháň reaguje na článek Tomáše Profanta o rasismu a rozvoji.

Psát kritický text o rozvojové praxi je složité, ještě složitější je kriticky reagovat na kolegu a jeho odbornou publikaci. Na stránkách časopisu Mezinárodní vztahy Ondřej Horký-Hlucháň polemizuje s textem Tomáše Profanta o rasismu v rozvojové praxi. Reakce odpovídá na odlišná pochopení rasismus a pojetí role politické vědy a etiky. Autor upozorňuje na inflaci pojmu rasismu a problémy, které vznikají z přílišné širokosti kritických konceptů. Vnímáme-li rasismus jako všudypřítomný a nevyhnutelný, těžko se hledá řešení, ke kterému bychom se mohli odhodlat.

Přečtěte si článek na odkazu níže.