Mezinárodní politika 12, 2005 - Boj s globální chudobou

Téma: Boj s globální teplotou

Světozor 2

BOJ S GLOBÁLNÍ CHUDOBOU

JAK DÁL S PLNĚNÍM ROZVOJOVÝCH CÍLŮ TISÍCILETÍ / Robert Stojanov 4

HLEDÁNÍ KOMPROMISU V BOJI PROTI CHUDOBĚ / Jaroslav Foltýn 7

VYMÝCENÍ CHUDOBY – CÍL ROZVOJOVÉ POMOCI / Aleš Kocourek 11

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005 V ROZVOJOVÉ PROBLEMATICE / Petr Lebeda 13

MŮŽE NOVÝ MARSHALLŮV PLÁN POMOCI V BOJI S CHUDOBOU? / Pavel Nováček 15

ZEMĚMI SVĚTA

„SUPERVOLEBNÍ“ PODZIM 2005 V POLSKU: PARLAMENTNÍ

A PREZIDENTSKÉ VOLBY / Michal Kubát 18

RAKOUSKÉ ZEMSKÉ VOLBY – VÝSLEDKY A DŮSLEDKY / Jiří Štěpanovský 22

QUO VADIS, SÝRIE? / Tomáš Raděj 24

SAÚDSKÁ ARÁBIE V ODDECHOVÉM ČASE / Filip Černoch 27

EKONOMICKÝ OBZOR

HOSPODÁŘSTVÍ NOVÉHO ZÉLANDU V NOVÉM STOLETÍ / Libor Žídek 29

DISKUSE: MÍSTO ČESKA VE SVĚTĚ

REALISTICKÝ POHLED NA ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU / Jan Zahradil 31

VOLNÁ TRIBUNA

NEREPREZENTATIVNÍ ELITY A INFORMAČNÍ CHUDOBA / Jiří Bystřický 34

RECENZE

STRATEGICKÉ OTÁZKY SOUČASNOSTI / Radek Khol 37

VÝBĚR Z NOVINEK KNIHOVNY ÚMV 38

Obsah MP 2005 – ročník XXIX 39