Možnost cestovat jako základní (ale ne absolutní) lidské právo

Vedoucí Centra mezinárodního práva Veronika Bílková v článku pro Hospodářské noviny uvažuje nad lidskoprávním aspektem svobody pohybu a možností jejího omezení.

V rámci boje s koronavirem přijala Česká republika různá mimořádná opatření. Jedním z nejkontroverznějších je omezení možnosti cestovat do zahraničí. K plošnému uzavření hranic došlo v polistopadové éře vůbec poprvé a může mít nejen značné praktické, ale zejména ekonomické dopady. Toto opatření s sebou přináší i rozměr symbolický, protože volnost pohybu je chápána jako jedna z hlavních svobod, kterou přinesl porevoluční vývoj. Lidé jsou tak na její omezení citliví. Na druhou stanu není pochyb o tom, že uzavření hranic sleduje legitimní cíl. Zákonný podklad pro takové opatření u nás vymezuje tzv. krizový zákon. I s ohledem na symbolickou hodnotu této svobody však nelze čekat, že bychom byli ochotni se jí vzdát na delší dobu. Časem by převážil pocit, že to, co omezením získáváme, nevyváží to, co jím ztrácíme.

Celý článek naleznete pod odkazem níže.