Případy Kadi a Al Barakaat International Foundation

Policy
paper

Sankcní režim 1267 je namíren proti hnutí Talibán, organizaci Al Qaeda, bin Ládinovi a subjektum s nimi spojeným. Byl vytvoren rezolucí RB 1267 (1999) a pozdeji doznal rady úprav. Na jeho fungování dohlíží Sankcní výbor, který také sestavuje Konsolidovaný seznam subjektu, jež se mají stát predmetem financních a/nebo cestovních sankcí.

Sankce implementují státy, v evropském kontextu pak ES/EU. Ta tak ucinila prostrednictvím nekolika spolecných postoju a pravidelne aktualizovaného narízení Rady EU 881/2002.