Současné česko-britské vztahy

Policy
paper

Vztahy mezi Českou republikou a Velkou Británií (VB) jsou velmi dobré. Jejich intenzita i politický význam, který jim je oboustranně přikládán, jsou však omezeny. Mezi oběma státy existuje značná míra ideové spřízněnosti. Promítá se především na shodě v unijních tématech rozšiřování, liberalizace obchodu nebo energetiky a v přístupu k současným bezpečnostním hrozbám, zejména terorismu a ozbrojeným konfliktům.

Závěrečná doporučení se proto soustřeďují na plné využití potenciálu této spřízněnosti při formulaci a uskutečňování strategie politického vyjednávání v rámcích EU a NATO. Důraz je kladen na jasnou definici zájmů, koordinaci, účinnou alokaci zdrojů a institucionální paměť umožňující budování účelných koalic při prosazování českých zahraničních priorit.