Dochází k revoluci mezinárodního systému, českou zahraniční politiku je třeba nově formulovat

Voxpot

Jak si stojí Česká republika v rovině mezinárodního systému? Dokáže využít svůj potenciál a pozitivně ovlivnit vývoj v Evropě i ve světě?

Zatímco se svět kolem nás dramaticky proměňuje ve víru 21. století, česká zahraniční politika se chová, jakoby právě skončila studená válka. Jaká by měla být role lidských práv v našem vystupování na mezinárodní scéně? Jak reagovat na vzrůstající moc nových aktérů? O tom diskutovali Pavel Barša, Ondřej Ditrych a Pavlína Janebová.