Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: Pocta Miroslavu Tůmovi

Rádi bychom Vás pozvali na veřejný křest knižního sborníku o problematice jaderného odzbrojení, od editorů Michala Smetany a Veroniky Bílkové, který byl sestaven jako pocta dlouholetému kolegovi a seniornímu expertovi pro ÚMV Miroslavu Tůmovi.

20. 4. 2022 (16:30)

Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 257/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1

K dvaceti letům působení našeho kolegy Miroslava Tůmy vydáváme sborník k jeho poctě a ocenění jeho výzkumu na poli jaderných zbraní a odzbrojování. Pod taktovkou Michala Smetany a Veroniky Bílkové se v něm kolektiv autorů a autorek věnuje řadě souvisejících, a v české debatě málo přítomných, a přesto velmi důležitých témat od jaderné strategie přes kontrolu zbrojení po právní pohledy na jaderné odzbrojení. Na křtu vystoupí právě autoři a autorky jednotlivých kapitol s příspěvky, kterými zasadí základní myšlenky svých textů do širšího kontextu současné mezinárodně-bezpečnostní situace. Vedle samotné problematiky jaderného odzbrojení bude diskuse zaměřená mimo jiné i na význam jaderných zbraní v současné válce Ruska proti Ukrajině a na další budoucnost kontrolně zbrojních iniciativ v nové geopolitické realitě. 

Knihu "Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: Pocta Miroslavu Tůmovi" naleznete zdarma ke stažení ZDE

Miroslav Tůma (plk. v.v.) je seniorní spolupracovník ÚMV při Centru mezinárodního práva. V letech 1989-1992 se zúčastnil mírových a humanitárních misí OSN v Angole a Iráku. V prosinci 1992 se stal zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od ledna 1994 do února 1995 působil Radě bezpečnosti OSN na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku. Po návratu pracoval na odboru OSN a později odboru mezinárodních organizací ve funkci zástupce ředitele zejména v oblasti mírových operací a odzbrojovací problematiky. Předmětem jeho odborného zájmu je jaderné odzbrojení, jaderné nešíření, mírové využití jaderné energie či bezpečnostní politika.