Pracovní příležitost: Referent/ka konferenčního úseku

14. 12. 2021

Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice

K dvaceti letům působení našeho kolegy Miroslava Tůmy vydáváme sborník k jeho poctě a ocenění jeho výzkumu na poli jaderných zbraní a odzbrojování. Pod taktovkou Michala Smetany a Veroniky Bílkové se v něm kolektiv autorů a autorek věnuje řadě souvisejících, a v české debatě málo přítomných a přesto velmi důležitých témat od jaderné strategie přes kontrolu zbrojení po právní pohledy na jaderné odzbrojení.

V roce 1947 přišli editoři časopisu Bulletin of the Atomic Scientists s myšlenkou metaforických „Hodin posledního soudu“, které by sloužily jako symbol toho, jak akutní je aktuální hrozba globální katastrofy – především zničující jaderné války. Ručičky těchto symbolických hodin na počátku ukazovaly sedm minut před
půlnocí a byly od té doby více než dvacetkrát přenastaveny v závislosti na vývoji mezinárodně bezpečnostní situace. Nejblíže se půlnoci, tedy pomyslnému konci světa, přiblížily na počátku roku 2020. V době, kdy vzniká tato kniha, je tak lidstvo dle mínění řady odborníků blíže svému konci, než tomu bylo kdykoliv od konce druhé světové války.

(...)

Kniha, kterou držíte v rukou, chce být poctou, kterou jako její autoři – akademičtí pracovníci z ÚMV i jiných pracovišť, kde se pěstují strategická studia, i kolegové odjinud spojení s ním podobným pohledem na témata, která jsou jejím obsahem – chceme doktoru Tůmovi a jeho dílu složit. Sestává ze dvou částí, jež se na téma jaderného odzbrojení dívají dvěma odlišnými optikami. První část o něm pojednává z pohledu mezinárodního práva, druhá z pohledu politologie a teorie mezinárodních vztahů. Zahrnutí obou pohledů odpovídá profesnímu záběru doktora Tůmy a současně vyjadřuje to, že jaderné odzbrojení je komplexní problematika, jíž nelze plně porozumět v rámci jediné disciplíny. Každá z částí obsahuje pět příspěvků.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru