Announcing the Winter Semester program of the IIR Critical Studies Seminar

27. 4. 2016

Padesát odstínů terorismu?

Reflexe

Dne 25. ledna 2016 schválila vláda České republiky materiál Ministerstva vnitra ČR, na jehož základě byl zaveden systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Po teroristických útocích v Bruselu 22. března 2016 byl systém poprvé aktivován, tj. ČR přešla z běžného stavu do stavu bdělosti. Tento materiál stručně shrnuje obsah nového systému, srovnává ho se systémy využívanými v jiných zemích a formuluje určitá obecná doporučení.

Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem v ČR
Český systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem rozlišuje čtyři základní stupně označované čísly 0–3. Jsou to:

  • Stupeň 0 = běžná situace, kdy neexistují informace o tom, že by ČR hrozila obecná či konkrétní hrozba teroristického útoku.
  • Stupeň 1 = stav vyžadující zvýšenou bdělost ze strany státních orgánů i občanů. Nejsou sice informace o konkrétní hrozbě, jež by hrozila přímo ČR, existuje zde ale obecné ohrožení vyplývající ze situace v některé blízké zemi nebo z mezinárodních aktivit ČR (např. situace po teroristických útocích v Bruselu 22. března 2016).
  • Stupeň 2 = stav zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem. Informace svědčí o tom, že ČR čelí reálné, byť nespecifikované hrozbě teroristickému útoku.
  • Stupeň 3 = stav vysoké pravděpodobnosti ohrožení terorismem. Informace svědčí o tom, že ČR čelí konkrétní, bezprostřední hrozbě teroristického útoku.

Stupně 1–3 (tedy stupně zvýšeného ohrožení terorismem) mají své vizuální označení, jímž je černě lemovaný trojúhelník příslušné barvy. Barvy jsou podobné jako na semaforu – u stupně 1 je trojúhelník žlutý, u stupně 2 oranžový, u stupně 3 červený. Stupeň 0 své vizuální označení nemá, lidé se tedy s trojúhelníky budou moci setkat jedině za nestandardních situací.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru