27. 4. 2016

Padesát odstínů terorismu?

Reflexe

Dne 25. ledna 2016 schválila vláda České republiky materiál Ministerstva vnitra ČR, na jehož základě byl zaveden systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Po teroristických útocích v Bruselu 22. března 2016 byl systém poprvé aktivován, tj. ČR přešla z běžného stavu do stavu bdělosti. Tento materiál stručně shrnuje obsah nového systému, srovnává ho se systémy využívanými v jiných zemích a formuluje určitá obecná doporučení.

Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem v ČR
Český systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem rozlišuje čtyři základní stupně označované čísly 0–3. Jsou to:

  • Stupeň 0 = běžná situace, kdy neexistují informace o tom, že by ČR hrozila obecná či konkrétní hrozba teroristického útoku.
  • Stupeň 1 = stav vyžadující zvýšenou bdělost ze strany státních orgánů i občanů. Nejsou sice informace o konkrétní hrozbě, jež by hrozila přímo ČR, existuje zde ale obecné ohrožení vyplývající ze situace v některé blízké zemi nebo z mezinárodních aktivit ČR (např. situace po teroristických útocích v Bruselu 22. března 2016).
  • Stupeň 2 = stav zvýšené pravděpodobnosti ohrožení terorismem. Informace svědčí o tom, že ČR čelí reálné, byť nespecifikované hrozbě teroristickému útoku.
  • Stupeň 3 = stav vysoké pravděpodobnosti ohrožení terorismem. Informace svědčí o tom, že ČR čelí konkrétní, bezprostřední hrozbě teroristického útoku.

Stupně 1–3 (tedy stupně zvýšeného ohrožení terorismem) mají své vizuální označení, jímž je černě lemovaný trojúhelník příslušné barvy. Barvy jsou podobné jako na semaforu – u stupně 1 je trojúhelník žlutý, u stupně 2 oranžový, u stupně 3 červený. Stupeň 0 své vizuální označení nemá, lidé se tedy s trojúhelníky budou moci setkat jedině za nestandardních situací.