1. 12. 2022

Veronika Bílková znovu jmenována členkou Benátské komise

Jiří Mach

Vedoucí Centra mezinárodního práva ÚMV Veronika Bílková byla jmenována členkou Benátské komise na další funkční období.

Usnesením č. 768 Vláda ČR jmenovala vedoucí Centra mezinárodního práva ÚMV prof. Veroniku Bílkovou členkou Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) Rady Evropy na období 2022-2026. Jejím zástupcem v tomto orgánu zůstal soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Tomáš Langášek, který na počátku tohoto roku nahradil na této pozici JUDr. Kateřinu Šimáčkovou po jejím odchodu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Benátská komise je konzultativní orgán Rady Evropy, který se zaměřuje na oblast ústavního a mezinárodního práva. Vznikla v roce 1990 a její právní základ tvoří tzv. rozšířené ujednání, jehož stranou mohou být i nečlenská státy Rady Evropy. Po vyloučení Ruska na jaře tohoto roku má ujednání 61 smluvních stran, mezi něž se kromě států evropských řadí mj. i USA, Kanada, Jižní Korea, Brazílie, Mexiko či Peru. Každý stát do Benátské komise vysílá dva experty (člena/nku a zástupce/kyni). Benátská komise vydává stanoviska (opinions) k zákonům či návrhům zákonů, které hodnotí z hlediska jejich souladu s mezinárodními standardy. Vydává také obecnější studie, v nichž ony mezinárodní standardy shrnuje.

Prof. Bílková se v průběhu svého působení v Benátské komise, tj. od roku 2010, podílela jako zpravodajka na více než třiceti stanoviscích. Mimo jiné se jednalo o stanoviska týkající se anexe Krymu v roce 2014, krize kolem Ústavního soudu Polska, trestněprávní úpravy urážky prezidenta Turecka, lustračního zákona na Ukrajině, soudního systému Bosny a Hercegoviny, nebo zákazu některých politických symbolů v Moldávii. Vedle toho je prof. Bílková spoluautorkou několika obecných studií, např. Směrnic ke svobodě sdružování či Checklistu k vládě práva.