Jak dál v jaderném odzbrojování?

Policy
paper

Policy paper upozorňuje na možnost zpomalení jaderně-odzbrojovacího procesu, rozebírá hlavní důvody tohoto vývoje z hlediska řešení některých kontroverzních otázek a připomíná nutnost zvýšené aktivity nejaderných států k dosažení vize světa bez jaderných zbraní.

S přihlédnutím k úspěšné pražské dubnové konferenci „The Prague Agenda – the Way Forward“ a získanému kreditu by proto bylo pro českou zahraniční politiku žádoucí aktivněji se zapojovat na různých odzbrojovacích fórech do vytvářených iniciativ, případně přicházet s vlastními návrhy. Oblasti možného zapojení do jaderněodzbrojovacího procesu zahrnují: sjednání smluv zakazujících použití jaderných zbraní a militarizaci vesmíru; urychlení vstupu smlouvy CTBT v platnost s důrazem na pozitivní dopad ratifikace této smlouvy Senátem USA; transparentnost, včetně vytvoření registru jaderných zbraní a štěpného materiálu

Významnou úlohu by také sehrálo aktivní působení české zahraniční politiky ve prospěch svolání blízkovýchodní konference v r. 2012 s účastí všech zemí tohoto krizového regionu.