24. 1. 2023

Mír není sprosté slovo. Ale musíme být realisté

O míru potřebujeme přemýšlet a mluvit. Hlavně ale o tom, jak k němu realisticky dospět a ve světle ruské revizionistické geopolitiky ho pro Evropu zajistit – nadlouho dopředu.

V komentáři pro Seznam Zprávy se náš ředitel Ondřej Ditrych zamýšlí nad tím, zda současná diskuze o míru, kterou podnítily probíhající prezidentské kampaně, reflektuje realistický pohled na celý problém.

Jedna z krajních představ o tom, jaké jsou důvody pro urychlené nastolení míru, přeceňuje schopnosti ruského státu. Zastánci appeasementu tvrdí, že Rusko musí dostat co chce, a dokud toto nepřijmeme, bude zbytečně trpět Ukrajina i my.

Na druhé straně se hovoří o totální porážce Ruska a postavení těch, kdo rozpoutali útočnou válku proti Ukrajině, před soud. Tato představa zastírá realitu mezinárodní politiky, v níž spravedlivého míru nelze dosáhnout moralizující rétorikou, ale silou.

Podle Ondřeje Ditrycha však reálná představa o míru leží mimo tyto krajní proudy.

 

Přečtěte si celý článek po odkazem níže.