JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Seniorní spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
iir.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2017–současnost: externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
2001–2016: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2002–2006: externí vyučující, New York University in Prague
2002–2003: výzkumný pracovník, Institute for German Studies, University of Birmingham
2001–současnost: externí vyučující, od 2004 vyučující na částečný úvazek na Institutu mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd University Karlovy v Praze
listopad 1996–2000: výzkumný pracovník, Institute for German Studies, University of Birmingham, Velká Británie
1982–1996: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
září 1993–leden 1994: souběžně činnost v Kanceláři prezidenta republiky, odbor zahraniční politiky

Vzdělání

1986–1990: dálková aspirantura na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů, titul kandidát věd
1977–1982: studium na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů
1976–1977: gymnázium ve Žďáru nad Sázavou
1973–1976: gymnázium Nad štolou, Praha 7

Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden 2006: Heinrich Heine Universität, Düsseldorf
listopad 1999–leden 2000: Institut für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr, Hamburg
květen 1995: Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen
1995 (únor–duben): Foreign Policy Research Institute, Philadelphia
1992 (březen–červen): Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Bonn
1988 (září–prosinec): Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main

Oblasti zájmu

zahraniční a bezpečnostní politika SRN a ČR
politické a historické aspekty česko-německých vztahů
zahraničně-politické postoje KSČM
německá zahraniční a bezpečnostní politika
SRN a vztahy se státy Visegrádské skupiny: dlouhodobé trendy 

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • (2016): Spolková republika Německo v české zahraniční politice In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 87-104.
 • (2015): Spolková republika Německo v české zahraniční politice In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 105–121.
 • (2015): The Federal republic of Germany in Czech foreign policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech foreign policy in 2013: analysis. Prague : Institute of International Relations, 97-118
 • Černoch, Filip – Handl,Vladimír – Hodulák,Vladan – Krpec,Oldřich – Ocelík, Petr – Paterson,William E. – Tulmets, Elsa – Vít, Michal (2014): Germany´s New Role in the EU: The Future of the Berlin-Praxis in Terms of the Czech Foregin-Political Interests. Masaryk University: Brno. ISBN: 978-80-210-7025-7.
 • Handl, Vladimír (2014): Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (eds.):Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 97-115.
 • Beneš, Vít – Handl, Vladimír (2014): Der tschechischer „Zuschauer“ und der deutsche „Anführer“: Tschechische Rollenkonzeption in der EU. In: Harnisch, Sebastian – Schild, Joachim (eds): Deutsche Außenpolitik und internationale Führung. Ressourcen, Praktiken und Politiken in einer veränderten Europäische Union. Baden-Baden: Nomos, 223-250.
 •  Segert, Dieter –  Handl, Vladimír (2013): Perestroika, alternativer oder moderner Sozialismus? Konzepte der intellektuellen Dienstklasse in der Krise des Staatssozialismus in der DDR und in der Tschechoslowakei. In: Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Hrsg. von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. Essen 2013, ISBN: 978-3-8375-1009-6, 169-188. 
 • (2013): Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed.) Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, ISBN 978-80-87558-12-6, 85-106.
 • Handl, Vladimír –  Helwig, Daniel (2013): Deutsche Hegemonie in Osteuropa? Prager Ansichten. In: Crome, Erhard – Krämer, Raimund: Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21. Jahrhundert. Potsdam: WeltTrends. ISBN: 978-3-941880-74-0, 215-226.
 • (2012): Germany and Central Europe 2011. A Differentiated Dynamic Instead of Mitteleuropa. In: Petr Drulák/Zlatko Šabič (eds.): Regional and International Relations of Central Europe,  Houndsmills: Palgrave Macmillan 2012, ISBN: 978-0-230-36-67-9, 104-124.
 • (2012): Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed) Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, ISBN 978-80-87558-05-8, 111-131. 
 • (2011): German and Central Europe: New Normality and Seeking Extended Common Ground for Foreign Policy Action. In: Barbora Veselá (ed.): The EU, Germany, Central Europe and Russia: Determinants of the EU’s Foreign Policy Towards Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung, 5–13.
 • Handl, Vladimír – Ehler, Tomáš (2011): German policy Towards Russia – the Meaning of the Context of the European Union. In: Veselá, Barbora (ed.): The EU, Germany, Central Europe and Russia: determinants of the EU´s Foreing Policy towards Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung, ISBN: 978-80-904827-6-0. 169-198.
 • (2011): Německá politika vůči Československu/ČR po roce 1990. In:  Buchheim, Christoph –  Ivaničková, Edita –  Kaiserová, Kristina –  Zimmermann, Volker (eds.): Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem: Albis International.
 • (2011): Rámec zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa. In:  Handl, Vladimír (ed.): Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: ÚMV,  ISBN 978-80-87558-03-4, 13-75.
 • (2011): Závěr. In: Handl, Vladimír (ed.): Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: ÚMV, ISBN 978-80-87558-03-4. 319-331.
 • (2010): Závěr. In: Handl, Vladimír – Drulák, Petr (eds.): Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, ISBN: 978-80-86506-88-3, s. 218-230.
 • (2011): Česko-německá spolupráce: význam mezistranických vztahů a bilaterálního konsensu. In: Vít Střítecký (ed.): Česká zahraniční politika mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN 978-80-86506-93-7, 158-177. 
 • (2011): Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN 978-80-86506-95-1, 109-127.
 • (2010): Česko-německá vojenská spolupráce. In: Drulák, Petr – Střítecký, Vít (eds.): Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN: 978-80-86506-86-9, 126-150.
 • Česká republika a Německo: jak se vnímají? In: Drulák, Pater – Handl, Vladimír (eds): Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost,. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, ISBN: 978-80-86506-88-3, s. 152-173.
 • (2010): Germany in the Czech Foreign Policy. In: Koran, Micha (ed): Czech Foreing Policy in 2007-2009. Analysis, Prague: Institute of International Relations, 2010, ISBN: 978-80-86506-90-6, s. 148-162.
 • Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed) Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, ISBN: 978-80-86506-78-4, s. 141-156.
 • Handl, Vladimír – Kunštát, Miroslav (2009): Mitteleuropa in der Außenpolitik der Tschechischen Republik. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří – Rathkolb eds.: Tschechien und „Österreich nach dem Ende des kalten Krieges. Auf getrennten Webem ins neue Europa. 1 vyd., Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová - Albis international, 2009, ISBN 978-80-86971-91-9, 287-204.
 • (2009): Die Tschechische Republik in EU und NATO: von der Rückkehr nach Europa zu einer differenzierten Europäisierung. In:  Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří  - Rathkolb (eds.): Tschechien und „Österreich nach dem Ende des kalten Krieges. Auf getrennten Webem ins neue Europa. 1 vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová - Albis international, ISBN 978-80-86971-91-9, s. 305-340.
 • (2010): Die Politik des wiedervereinigten Deutschland gegenüber der Tschechischen Republik. In: Hrsg. von Christoph Buchheim – Ivaničková, Edita – Kaiserová, Kristina – Zimmermann, Volker: Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag, 219-259.
 • (2010): Living with or in the Past? Czech Communists between Canonisation and Coming to Terms wit their History. In: Hofmann, Birgit u.a. (eds): Diktaturüberwidnung in Europa. Neue nationale und transnationale Perspektive, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, ISBN 978-3-8253-5670-5, 84-102.
 • (2008): Česká republika v EU a NATO: od 'návratu do Evropy' k diferencované evropeizaci. In: Heiss, G. - Králová, K. - Pešek, J. - Rathkolb, O. (ed.): Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy. 1 vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová - Albis international, ISBN 978-80-86971-95-7, 79-114.
 • Handl, Vladimír - Kunštát, Miroslav (2008): Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: Heiss, G. - Králová, K. - Pešek, J. - Rathkolb, O. (ed.): Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy.1 vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová - Albis international, 2008, ISBN 978-80-86971-95-7, s. 61-78.
 • (2008): Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007.Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN: 978-80-86506-67-8, s. 161-184.
 • (2008): ÚMV na přelomu staré a nové éry (jaro 1989-leden 1998): Rozvoj a internacionalizace analytické činnosti ÚMV. In: Petr Druhák, Petr Kratochvíl (eds): 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, ISBN: 978-80-86506-64-7, s. 209-238.
 • (2007): "Evropské Německo", nebo "de-europeizace" německé politiky? In: Rovná, Lenka – Kasáková, Zuzana – Váška, Jan (eds): Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii., Praha: VIP Books, ISBN 978-80-87134-10-8, s. 75-118.
 • (2008): Transformace komunistické strany: Od "strategie levicového ústupu" k evropeizaci". In: Gjuričová, A., Kopeček, M. (eds): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha-Litomyšl: Paseka (ISBN 978-80-7185-876-8), 91-115.
 • (2007): Deklarace - od akceptace jinakosti k porozumění. In: Loužek, M.(ed.): Česko-německá deklarace. Deset let poté. Praha: CEP, Centrum pro ekonomiku a politiku 2007, ISBN 978-80-86547-66-4, s. 73-96.
 • (2006): Tschechische-Deutsche Beziehungen zwischen Vergangenheit und Europäisierung. In: Weigl, Michael (Hrsg). Folgenlose Nachbarschaft? Spuren der DDR-Außenpolitik in den deutsch-tschechischen Beziehungens, 47-64. Hamburg: LIT-Vrlg. ISBN 3-8258-8552-6.
 • (2006): Die KSČM und die EU: Das Glas ist ein Drittel voll. In: Brie, Michael – Hildebrandt, Cornelia (Hrsg): Parteien und Bewegungen. Die Linke im Aufbruch, 218-229. Berlin: Karl Dietz Vrlg., ISBN 3-320-02087-0.
 • (2005): Choosing Between China and Europe? Virtual Inspiration and Policy Transfer in the Programmatic Development of the Czech Communist Party. In: Hough, Dan – Paterson, William E. – Sloam, James (eds.): Learning from the West? Policy transfer and Programmatic Change in the Communist Successor Parties of Eastern and central Europe, 123-141. London atd.: Routledge, ISBN 0-415-37316-6. Přetisk z Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 21, No. 1, 2005.
 • (2005): Between Emulation and Adjustment: External Influences on Programmatic Change in the Slovak SDL" (spoluautor: Vladimír Leška). In: Hough, Dan – Paterson, William E. – Sloam, James (2006). Learning from the West? Policy transfer and Programmatic Change in the Communist Successor Parties of Eastern and central Europe, s. 105-122. Přetisk z Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol.21, no.1, 2005.
 • (2005): Die Kommunistische Partei von Böhmen und Mähren und ihre Beziehung zu den Sozialdemokraten. In: Brie, Michael – Hildebrandt, Cornelia (eds.): Für ein anderes Europa: linke Parteien im Aufbruchs, 404-425. 1. Aufl. Berlin: Dietz, ISBN 3-320-02066-8.
 • (2005): Germany and the Visegrad countries between dependence and asymmetric partnership?. In:  Duleba, Alexander – Hayashi, Tadayuki (eds.): Regional integration in the East and West : challenges and responses, 117-126. 1. vyd. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2005. ISBN 80-969186-3-X.
 • (2005): Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti terorismu po 11. září 2001 (ed.). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005.
 • (2004): Politika sousedství a středoevropské spolupráce. In: Otto Pick, Vladimír Handl (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, 57-63. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2004): Česká politika vůči Německu. In: Otto Pick, Vladimír Handl (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy,  71-81. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2003): Rakouská bezpečnostní a vojenská politika a regionální vojenská spolupráce. In: Khol, Radek: Perspektivy středoevropské vojenské spolupráce. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003.
 • (2003): From the Burden of the Past to the Promise of the Future: The Czech View of the German Neighbour. In: Dieter Dettke (ed.). The Spirit of the Berlin Republic. New York: Berghahn Books.
 • Handl, Vladimír – Larischová, Kristína (2003, 2002, 2001): Tschechien. In:  Weidenfeld, Werner –  Wessels, Wolfgang (Hrsg): Jahrbuch der Europäischen Integration 2002/2003 (2001/2002, 2000/2001). Bonn: Europa Union Vrlg, 2003 (2002, 2001). Pravidelný příspěvek do ročenky.
 • (2003): Česká politika – cílové uspořádání Evropské unie: Formování pozic. (Czech Politics – Final Arrangement of the European Union: Forming the Positions). In: Představy o budoucnosti Evropské unie, 7-24 resp. 59-78. Praha: Friedrich Ebert Stiftung, Ústav mezinárodních vztahů.
 • Handl,Vladimír –  Khol, Radek (2002): Czech Attitudes Towards the ESDP. In:  Ehrhart, Hans Georg (ed.): Die Europäische Sicherheits - und Verteidigungspolitik. Positionen, Perzeptionen, Probleme und Perspektiven. Baden-Baden: Nomos Vrlg.
 • (2002): Německo – politický závazek s dlouhodobým plněním. In: Radek Khol a kol: Evropská bezpečnostní a obranná politika. Národní perspektivy. Praha, Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2002): Germany as the Czech Republic´s Closest but not Sole EU Partner. In:  Jopp, Mathias –  Schneider, Heinrich –  Schmalz, Uwe (eds.): Germany´s European Policy: Perceptions in Key Partner Countries. Bonn: Europa Union Verlag.
 • (2002): Politika Německa vůči státům střední a východní Evropy. In: Václav Veber, Karel Vít (eds): Spolková republika Německo v evropské integraci. Sborník ze semináře, Hradec Králové, 4. 4. 2002.
 • (2002): Czech-German relations: on new ´normality’ and lack of empathy. In: German Foreign Policy in Dialogue: Newsletter. German Foreign Policy in Dialogue, Issue 8. Trier: 2002.
 • (2001): Visegrad - Chances for Recovery?. In:  Dangerfield, Martin – Vladislav Goryunov (eds.): Subregional Dimensions of European Union Enlargement. Russian and East European Research Centre, University of Wolverhampton.
 • (2000): Die CEFTA - mehr als bloß Freihandel?. In: Magarditsch Hatschikjan (ed.): Jenseits der Westpolitik. Die Aussenpolitik der osteuropäischen Staaten im Wandel. Opladen: Leske+Budrich.
 • (2000): Ungleiche Partner. Deutschland – aus tschechischer Sicht gesehen". In: Roland Czada, Hellmut Wollmann (eds.). Von der Bonner zur Berliner Republik. 10 Jahre Deutsche Einheit. Leviathan/Sonderdruck. Berlin: Westdeutscher Vrlg..
 • (2000): The Czech Perspective. In: Germany's Role in the Development of the European Security and Defence Policy. Newsletter. German Foreign Policy in Dialogue, 2/July 2000.
 • Handl, Vladimír  – Jeffery, Charlie (1999): Blair, Schröder and the Third Way. In: Lothar Funk (ed.). The Economics and the Politics of the Third Way. Münster, Hamburg i.a.: LIT.
 • (1998): Coming To Terms With The Past, Opening Up To The Future (ed.): Conference report, IGS Discussion Papers Series No. 98/19. Birmingham.
 •  Kural, Václav – Reiman, Michal (1997): Česká republika a Německo. In: Václav Kotyk (ed). Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • Handl, Vladimír  – Seifter, Pavel (1997): Die Sicherheitspolitik der Tschechischen Republik. In: August Pradetto (ed.). Ostmitteleuropa, Rußland und die Osterweiterung der NATO. Perzeptionen und Strategien im Spanungsfeld nationaler und europäischer Sicherheit. Opladen: Westdeutscher Vrlg..
 • Handl, Vladimír  –  Had, Miloslav (1996): The Czech Republic. In: Richard Smoke (ed.): Perceptions of Security : Public Opinion and Expert Assessments in Europe's New Democracies. Manchester: Manchester University.
 • (1995): Translating the Czech Vision of Europe into Foreign Policy – Historical Conditions and Current Approaches. In: Barbara Lippert, Heinrich Schneider (eds.): Monitoring Association and Beyond, The European Union and the Visegrad States. Bonn: Europa Union Verlag.
 • Handl, Vladimír – doc. Konečný a kol.(1995): Bericht zum Stand der EU-Integrationsfähigkeit der Tschechischen Republik im Jahre 1994, 1995. In: Mittel- und Osteuropa auf dem Weg in die Europäische Union. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 1994, 1995.
 • (1995): Bezpečnostní politika Německa v procesu změn. In: Mezinárodní souvislosti bezpečnostní politiky České republiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (1992): Evropská integrace v zájmech ČSFR. In: Jiří Valenta a kol. Máme národní zájmy?. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • Handl, Vladimír – Pick, Otto (eds., 2004): Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a perspektivy . Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2002): Germany and the Visegrad Countries between Dependence and Asymmetric Partnership? Studien zur Internationalen Politik. Heft 3. Hamburg: Institut für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr.
 • (2001): Czech Integration Policy: End of Dichotomy. DS-EUI Working Papers 15/2001. Florence: European University Institute.
 • Handl, Vladimír– Hon, Jan – Pick, Otto a kol. (1999): Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990, Praha: Ústav mezinárodních vztahů a Karolinum, 1998. Doplněné vydání v angličtině: Vladimir Handl, Jan Hon, Otto Pick et all. Germany and East Central Europe since 1990. Prague: Institute of International Relations, 1999.
 • Miloslav Had a kol.: České národní zájmy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 1992. Německy Tschechische nationale Interessen: Beitrag zur Diskussion (Leiter Miloslav Had ; Mitglieder: Vladimír Handl, Věra Jeřábková, Vladimír Leška, Jiří Stehlík, Václav Kural, Miroslav Nožina, Čestmír Konečný, Josef Lysoněk, Jindřich Kovář). Prag: Institut für internationale Beziehungen, 1992.
 • Handl, Vladimír –Spanger, Hans-Joachim. Wie weiter bei der Vertrauensbildung? Zu den Wiener VSBM-Verhandlungen und darüber hinaus. Frankfurt am Main: Hessische Stiftung Friedens - und Konfliktforschung, 1989.

Odborné články

 • Eberle, Jakub – Handl Vladimír (2017): Völkerrecht statt Einflusszonen! Der „Plurale Frieden“ fällt in altes Denken zurück. Osteuropa, 3-4/2017, s. 121–127.
 • Handl, Vladimír (2015): The IMEMO Forcast 2015: A Bridge over Troubled Waters? New Perspectives, Vol.23, No. 1, s. 164-168.
 • Handl, Vladimír (2014): Germany and Visegrad Group: An Open Question? V4/Review, 11. 12. 2014.
 • Handl, Vladimír – Hynek, Nik (2013): Introduction. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, 99–301.
 •  Paterson, William E. (2013): The continuing relevance of Germany´s engine for Central Europe and the EU. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46. 3/2013,327-337.
 • Handl, Vladimír Ditrych, Ondřej – Hynek, Nik – Střítecký, Vít (2013): Understanding Havel? Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, 407-417.
 • (2013): AgilesFosil. Die Kommunistische Partei Böhmens und Mährens. Osteuropa, Jhrg. 63, Heft 5-6, Mai-Juni 2013, 333-340.
 • Handl, Vladimír – Helwig, Daniel (2013): Německé volby a česko-německé vztahy. Mezinárodní politika, 30. 3. 2013.
 • Handl, Vladimír Hynek, Nik – Střítecký, Vít – Kořan, Michal (2009): The U.S.-Russian ‘Reset’: Implications for Central - Eastern Europe and Germany. Europan Security. Vol. 18, No. 3, 2009, 263-285.
 • (2009): Německé volby: Korektury politického kurzu, tektonické posuny ve stranickém systému.: Mezinárodní politika. 10/2009.
 • (2009): Vom Sowjet satelliten zur Westintegration. Zwanzig Jahre tschechische Europapolitik: Eine Bilanz. Osteuropa, (ISSN 0030-6428), 59. Jahrgang, Heft 2-3, März 2009, 357-367.
 • (2007): Vom Feindbild zum differenzierten Europabild? Tschechien, Ostmitteleuropa und die europäische Integration. Integration, (ISSN 0720-5120), Jhrg. 30, Nr. 4, 470-483.
 • (2007): Neuer Richtungsstreit in Prag. Tschechische Debatte über Raketenabwehr". In: WeltTrends, (ISSN 0944-8101), Vol. 15, No. 55, 2007, s. 190-191.
 • (2007): Na přelomu staré a nové éry (ÚMV v letech 1989-1998). Mezinárodní politika, (ISSN 0543-7962), 2007/11, 16-19.
 • (2007): Die deutsche Ratspräsidentschaft aus tschechischer Sicht. Integration. 3/2007, 338-343. ISSN 0720-5120.
 • (2006): Entspannte Übungen. Tschechien und Deutschland in der EU. Osteuropa. 56.Jahrgang, Heft 10, Oktober 2006, 51-64. ISSN 0030-6428.
 • Handl, Vladimír – Nigrin, Tomáš (2006): Německá integrační politika mezi pragmatismem a evropeizací. Mezinárodnívztahy. Vol. 41, 4/2006, 5-26. ISSN-0323-1844.
 • (2006): Vertrauen und Aussenpolitische Nähe. Eine Prager Sicht. WeltTrends. 14.Jahrgang, Nr.52 (Herbst), 23-28. ISSN 0944-8101.
 • (2005): Choosing between China and Europe?: virtual inspiration and policy transfer in the programmatic development of the Czech communist party. Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 21, No. 1., 123-141. ISSN 1352-3279.
 • Handl, Vladimír – Leška, Vladimír (2005): Between emulation and adjustment: external influences on programmatic change in the Slovak SDL. Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 21, No. 1., 105-122. ISSN 1352-3279.
 • (2005): Militärische oder nationalstaatliche Resozialisierung Deutschlands? Welt Trends. Vol. 14, No. 45., 107-110. ISSN 3-937786-21-X.
 • (2005): Normalizace a evropeizace jako mantinely případné povolební změny v česko-německých vztazích. Mezinárodní politika. 10/2005, 9-12. ISSN 0543-7962.
 • Handl, Vladimír – Hough, Daniel (2004): : The post-communist left and the European Union: the Czech Communist Party of Bohemia and Moravia (KSCM) and the German Party of Democratic Socialism. Communist and Post-Communist Studies. Vol. 37/3, September 2004, 319-339. ISSN 0967-067X.
 • (2003/2004): Reaktion auf Thomas Risse aus mitteleuropäischer Sicht. WeltTrends. No.41, Winter 2003/2004.
 • (2003): Německý multilateralismus a vztahy ke státům visegrádské skupiny. Mezinárodní vztahy. 1/2003.
 • (2001): Die Welt wird anders sein als bisher - aber wie?. WeltTrends. No.32, Herbst 2001.
 • Handl, Vladimír – Hyde-Price, Adrian (2001): Germany and the Visegrad Countries. Slovak Foreign Policy Affairs. 1/2001.
 • (2001): Německo jako diferencovaný aktér integrační politiky. Evropská témata. 1/2001.
 • (2001): Reforma bundeswehru: obtížné zadání pro německou politiku. Mezinárodní politika. 2/2001.
 • Handl, Vladimír Longhurst, Kerry Zaborowski, Marcin (2000): Germany's Security Policy towards East Central Europe. Perspectives. 14/2000, 54-70. + IGS Discussion Paper. 12/2000.
 • (2000): Německá priorita: akceschopná Evropa. Mezinárodní politika. 3/2000.
 • (1998/1999): Die neue deutsche Außenpolitik - Erwartungen aus tschechischer Sicht. WeltTrends. No.21, Winter 1998/99.
 • (1998): Die tschechisch-deutsche Erklärung von 1997: Politisches Ende eines schwierigen historischen Kapitels?. WeltTrends. No.19, Sommer 1998.
 • (1998): Czech-German Declaration on Reconciliation. German Politics. 2/August 1997. + Perspectives. Winter 97/98. + Česko-německá deklarace 1997 - mezi minulostí a zítřkem? Mezinárodní vztahy. 3/1998.
 • (1998): Německo a země visegrádské čtyřky: kontinuita s korekcemi? Mezinárodní politika. 6/1998.
 • Handl, Vladimír Kural, Václav Reiman, Michal (1997): The Czech Republic and Germany. Perspectives. 8/1997.
 • (1996): Německo v integraci, velké otázky, malé odpovědi. Mezinárodní politika. 9/1996.
 • Handl, Vladimír Götze, A. –  Hřích, J. –  Larischová, K. (1995): Německo v přípravě na "Maastricht II."  Mezinárodní vztahy. 3/1995.
 • (1993): Vývoj v Německu a česko-německé vztahy (Zpráva ze zasedání expertní skupiny) (ed.). Mezinárodní politika. 6/1993.
 • (1993): Tschechische Europapolitik: Profilsuche und Kursbestimmung. Integration. 3/1993. Bonn.
 • (1993): Současné česko-německé vztahy: konstanty a proměnné. Mezinárodní vztahy. 4/1993.
 • (1993): Germany and Central Europe: "Mitteleuropa" Restored?. Perspectives. 1/1993.
 • (1992): Známá a neznámá tvář německé zahraniční politiky. Mezinárodní vztahy. 3/1992.
 • (1992): ZEU rediviva na nových cestách. Mezinárodní politika. 9/1992.
 • (1992): Německo a malé státy Evropy. Mezinárodní politika. 12/1992.

Recenzce a recenzní eseje

 • (2006):  Leftwich Curry, Janeand Joan Barth Urban (eds., 2003): The Left Transformed in Post Communist Societies. The Cases of East-Central Europe, Russia and Ukraine. Europe-Asia Studies. Vol.58, No.3, May 2006, 472-474.
 • (2005):  Zaborowski, Marcin (2004): Germany, Poland and Europe. Conflict, co-operation and Europeanisation. Mezinárodní politika. 11/2005, 30-31.
 • (2004):  Tewes, Henning (2002): Germany, Civilian Power and the New Europe. Enlarging NATO and the European Union.  Maull, Hanns Harnisch, Sebastian –  Grund, Constantin (Hrsg.) (2003): Deutschland im Abseits? Rot-grüne Außenpolitik 1998-2003. Journal of European Integration History. Vol.10, No.2., 2004, 127-133.
 • (2004):  Ku, Charlotte and Jacobson, Harold K. (eds., 2002): Democratic Accountability and the Use of Force in International Law. Mezinárodní politika, 3/2004.
 • (2004):  Šesták, Miroslav Voráček, Emil(eds., 2000): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Mezinárodní vzahy. 2/2004.
 • (2004):  Hudalla, Anneke (2003): Außenpolitik in der Zeiten der Transformation: Die Europapolitik der Tschechischen Republik 1993-2001 +  Bohle, Dorothee (2002): Europas neue Peripherie. Polens Transformation und transnationale Integration. Perspectives. No. 22, Summer 2004, 98-104.
 • (2003): Maull, Hanns Harnisch, Sebastian –  Grund, Constantin (Hrsg.) (2003): Deutschland im Abseits? Rot-grüne Außenpolitik 1998-2003. German Foreign Policy in Dialogue, Vol.11, No.4.
 • (2002): Německo a rozpad Jugoslávie očima účastníka (Michael Libal (1997): Limits of Persuasion. Germany and the Yugoslav Crisis, 1991-1992. Mezinárodní politika. 3/2002.
 • (2002/3): Beyond Power and Hegemony? (Ann L.Phillips (2000): Power and Influence after the Cold War. Germany and East-Central Europe. Perspectives. No.19, Winter 2002/2003.
 • (2002): Justus, Wilhelm (2001): Deutschland, Polen und die Politik in der NATO, 1989 bis 1997. Journal of European Integration History. Vol.8, No.2.
 • (2001):  Harnisch, Sebastian Maull Hanns W. (eds., 2001): Germany as a Civilian Power? The Foreign Policy of the Berlin Republic. Journal of International Relations and Development.

Publicistika

2018

2017

2016

Starší

 • Německo - solidarita ale bez plánu. Mezinárodní politika, 6. 12. 2015.
 • Síla německé vládní koalice. Studio 6 ČT24, 5. 12. 2015.
 • Německá imigrační politika, Studio 6 ČT24, 5. 11. 2015.
 • Diskuse s Jar. Foldynou o imigrační krizi a ČN vztazích. ČR Plus, 5. 11. 2015.
 • Postavení A. Merkelové. Studio 6 ČT24, 20. 10. 2015.
 • Německá imigrační politika a ČN vztahy. Horizont ČT24, 18. 10. 2015.
 • ČR and imigration policy. Radio Prague, 5. 10. 2015.
 • Německé sjednocení. Studio 6 ČT24, 1. 10. 2015.
 • Výročí německého sjednocení. Radiožurnál, 1. 10. 2015.
 • Německé sjednocení. ČT24, 30. 9. 2015.
 • Německo: uprchlický time-out. iDNES.cz online, 15. 9. 2015.
 • ČR und die Flüchtlingskrise. Radio Prague, 15. 9. 2015.
 • Kontroly na německých hranicích. Radiožurnál, 15. 9. 2015.
 • Česká republika a imigrační krize. Hessische Rundfunk, 9. 9. 2015.
 • Uprchlická krize, ČR a Visegrádská skupina (Streit mit Brüssel ist nicht gewollt). Deutschlandfunk, 4. 9. 2015.
 • Německo a migrace. Horizont ČT24, 4. 9. 2015.
 • Berlin und Prag vereinbaren engere Kooperation. Deutschlandfunk, 3. 7. 2015.
 • Merkelová v Maďarsku. Horizont ČT24, 2. 2. 2015
 • Volby v politickém ráji, Hospodářské noviny, 19. 9. 2013.
 • Mat dámou. Hospodářské noviny, 23. 9. 2013.
 • Český rozhlas – Radiožurnál, 24. 9. 2013.
 • "Role Západoevropské unie v evropském vývoji". In: Výběr statí. 6/1993. Red.IMPULS, Prague, Magnet Press.

Jiné publikace

Výzkumné projekty

 • 2014 - 2016: Česká zahraniční politika a "post-západní" globální řád / Czech Foreign Policy and the "Post-Western" Global Order. Grantový projekt GAČR č. GA14-27496S, spoluřešitel.
 • 2013 - 2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2014: 10 let členství ČR v EU – Důsledky a přínosy pro Českou republiku a její obyvatele. Delegace EK, spoluřešitel.
 • 2013: Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR, podíl na zpracování výzkumné zprávy projektu TAČR BETA (vedoucí projektu: Filip Černoch, MUNI, Brno)
 • 2012 - 2013: Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín – Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Grantový projekt TA ČR (koordinátor podílu ÚMV; hlavní řešitel Filip Černoch, MUNI Brno).
 • 2011 - 2013: "Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu", grantový projekt GA ČR (spoluřešitel, vedoucí projektu Michal Kořan).
 • 2010: "Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy, strategie". Projekt Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
 • Výzkumný záměr Ústavu mezinárodních vztahů, "Česká republika v mezinárodní politice", identifikační kód VZ 4854605401
 • 2008 - 2010: Národní projekt výzkumu II. "Evropská integrace a zájmy ČR"
 • 2006: Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na česko-německé vztahy / Changes of German Foreign Policy after the September 2005 Elections With Special Regard to Czech-German Relations. Projekt číslo RM 01/09/06. Projekt Ministerstva zahraničních věcí České republiky (odpovědný řešitel; spoluřešitelé: PhD.Miroslav Kunštát, Mgr.Tomáš Nigrin).
 • 2005 - 2007: spolupráce na výzkumném záměru Institutu mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd University Karlovy. Evropský integrační proces a jeho dilemata / European Integration Process and its Dilemmas (IMS, vedoucí: J.Vykoukal), zpracovávaném v rámci výzkumného záměru FSV UK "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika".
 • 2003-2004: "Česká zahraniční politika 1993-2004". Grantový projekt MZV ČR zaměřený na vydání knihy shrnující uvedené období v zahraniční politice ČR (koordinátor); vedoucí projektu prof. dr. Otto Pick.
 • 2002 - 2003: "Policy Transfer and Programmatic Change in the Communist Successor Parties of East Central Europe". Project directed by Institute for German Studies (IGS), University of Birmingham (vedoucí projektu professor W E Paterson).
 • 1999 - 2000: "Germany and the Reshaping of Europe" (ESRC Project L213252002). Vedený Institute for German Studies, University of Birmingham v rámci programu ESCR (Economic and Social Research Council, Velká Británie) "One Europe or Several?".
 • 1998 - 1999: "Comparative Czech and Polish Perspectives and Policies on the Eastern Enlargement of the EU and the Prominence of the ‘German Factor’" (společně s Marcinem Zaborowskim). Projekt 113/1998, financovaný Research Support Scheme of the Open Society Fund.
 • 1994 - 1996: "Integration der mittel - und osteuropäischen Staaten in die Europäische Union". Project of the Bertelsmann Wissenschaftsstiftung and the Forschungsgruppe Europa.
 • 1992 - 1994: "Security for Europe". Vedený Center for Foreign Policy Development, Brown University, Rhode Island, USA.
 • 1992 - 1994: "Die EG-Assoziierungspolitik gegenüber der CR, Polen, Slowakischen Republik und Ungarn". Institut für Europäische Politik, Bonn.

Konference a vybrané semináře

Nahoru